U bevindt zich hier: Home

Externe subsidies

Op zoek naar een externe subsidie voor uw (nieuwe) medewerker, stageplaats, (sociaal) innovatietraject of voor het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking? A+O Metalektro heeft voor u alle externe subsidies helder op een rijtje gezet. Of het nu gaat om een Europese, landelijke of regionale subsidie: alle mogelijkheden zijn voor u overzichtelijk gerangschikt op deze site.

De A+O-vergoedingen vindt u voortaan op de site www.ao-metalektro.nl. Daar vindt u ons aanbod gerubriceerd in vijf thema's: ontwikkelen medewerkers, duurzame inzetbaarheid organisatie, instroom personeel, samenwerken in de regio, over de sector.
Naast nieuwe vergoedingen zijn de 'oude bekenden' bbl/stage/zij-en bbl-instroom/hbo-duaal en hbo-leervouchers nu terug te vinden onder het thema 'instroom personeel', de vergoeding werkenden (boe) onder 'ontwikkelen medewerkers'. Maar er zijn nu nog veel meer aantrekkelijke stimuleringsvergoedingen waarmee u belangrijke hr-thema's kunt aanpakken. Kijk dus snel op www.ao-vergoedingen.nl

De onderstaande subsidies willen we graag extra onder de aandacht brengen. Benieuwd naar meer mogelijkheden? Maak gebruik van de filters aan de linkerkant van dit scherm.

 

 • Aanbieden tijdelijke werkervaringsplek 50-plusserAls u ervaring wil opdoen met de kwaliteiten van een werkloze 50-plusser, kunt u deze een zogenaamde werkervaringsplek van 6 maanden aanbieden. Zo kan u tegen lage kosten kennismaken met een gemotiveerde en ervaren professional. U biedt slechts een vergoeding van € 900,- en de deelnemer kan relevante werkervaring opdoen die helpt bij het vinden van een volledige baan.Lees verder >>
 • Belastingvoordeel bij in dienst nemen oudere werknemerAls u iemand met een uitkering in dienst neemt van 56 jaar of ouder, kunt u korting van € 7.000,- per jaar krijgen op de belastingafdracht. Deze korting krijgt u drie jaar lang, zolang de werknemer in dienst blijft. Om in aanmerking te komen geeft u bij uw loonbelastingaangifte aan dat u een oudere werknemer in dienst heeft (genomen).Lees verder >>
 • Belastingvoordeel bij in dienst nemen persoon met arbeidsbeperkingAls u een werknemer in dienst neemt met een arbeidsbeperking, kunt u een toeslag van € 2.000,- per jaar krijgen. Deze mobiliteitsbonus ofwel premiekorting krijgt u drie jaar lang, zolang de werknemer in dienst blijft. Om in aanmerking te komen geeft u bij uw loonbelastingaangifte aan dat u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst heeft (genomen).Lees verder >>
 • Bijdrage aannemen jongere werknemer uit Groningen of Noord-DrentheWanneer u een jongere werknemer tussen de 18 en 27 jaar uit Groningen of Noord-Drenthe een kans biedt om in de praktijk te leren en/of werkervaring op te doen, kunt u hiervoor een zogenaamde jongerenvoucher aanvragen. De bijdrage per voucher bedraagt € 2.500,-. Ook kunnen extra kosten vergoed worden.Lees verder >>
 • Bijdrage aannemen, scholing en bbl jongere werknemer uit regio HelmondBij het in dienst nemen en scholen van een jongere werknemer uit de regio Helmond (18 t/m 27 jaar) kunt u een werkcheque met een waarde van maximaal € 5.500,- per jaar krijgen. Voor het bieden van een leerwerkovereenkomst (bbl) bedraagt de vergoeding maximaal € 4.500,-. Werkgevers kunnen maximaal vijf keer gebruik van deze regeling maken.Lees verder >>
 • Bijdrage bbl jongere werknemer uit regio UtrechtBij het bieden van een bbl-traject aan een jongere werknemer uit de regio Utrecht (t/m 26 jaar) kunt u een financiële bijdrage krijgen tot € 1.500,-. De bijdrage betreft een tegemoetkoming in de kosten voor de inzet van een leermeester om de jongere in de praktijk te begeleiden.Lees verder >>
 • Bijdrage in loonkosten bij aannemen werkzoekende jongere werknemer uit Midden-HollandBij het in dienst nemen van een jongere werknemer tussen de 15 en 27 jaar uit Midden-Holland, kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten tot € 1.700,- krijgen.Lees verder >>
 • Bijdrage voor aannemen jongere werknemer uit Amsterdam of DiemenBij het in dienst nemen van een jongere werknemer van 18 tot en met 26 jaar uit de Amsterdam of Diemen, kunt u een zogenaamde jongerenvoucher van € 1.000,- krijgen. Voor het ontvangen van deze bijdrage hoeven geen specifieke kosten aangetoond te worden.Lees verder >>
 • Bijdrage voor bbl-traject jongere werknemer uit Amsterdam of DiemenWanneer u een jongere van 18 tot en met 26 jaar uit Amsterdam of Diemen een leerwerkovereenkomst voor een bbl-traject biedt, kunt u een zogenaamde jongerenvoucher met een waarde € 1.500,- krijgen. Voor het ontvangen van deze bijdrage hoeven geen specifieke kosten aangetoond te worden.Lees verder >>
 • Bijdrage voor Van Werk Naar Werk begeleiden werknemers bij massaontslag (500+)Bij een grote reorganisatie ten gevolge van veranderingen in de wereldeconomie of de economische crisis kunnen er massaontslagen vallen. Er is subsidie beschikbaar voor activiteiten die helpen om de ontslagen werknemers van werk naar werk te begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholing of coaching en begeleiding.Lees verder >>
 • Bijdrage werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt in de regio HaaglandenAls u een nieuwe werknemer in dienst neemt is, in diverse gemeenten in de regio Haaglanden, een zogenaamde werkgeverscheque beschikbaar voor eventuele extra opleiding of begeleiding die deze werknemer nodig heeft om snel aan de slag te gaan. Per gemeente verschilt de definitie van de doelgroep enigszins maar het vrijwel steeds om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bijdrage is in de meeste gevallen € 4.500,- voor één jaar.Lees verder >>
 • Compensatie loonkosten bij ziekte van werknemers met een arbeidsbeperkingHet in dienst nemen van personen met een arbeidsbeperking of een ziekte, wordt belemmerd door het feit dat het risico dat deze werknemer ziek wordt relatief groot kan zijn. Wanneer de werknemer inderdaad ziek wordt, moet u wettelijk de werknemer doorbetalen. De gratis No Riskpolis dekt de loonkosten die tijdens ziekte doorbetaald moeten worden.Lees verder >>
 • Geen loonkosten voor jongere werknemer met uitkering op proefDe regeling Proefplaatsing maakt het aantrekkelijker om een werknemer jonger dan 27 jaar in dienst te nemen die een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering heeft. U kunt de beoogde medewerker twee maanden proef laten draaien binnen uw bedrijf. Tijdens deze periode hoeft u geen loonkosten te betalen en krijgt de beoogde medewerker zijn/haar uitkering doorbetaald. Op deze manier kunt u bepalen of de werknemer geschikt is, zonder dat het geld kost.Lees verder >>
 • Gratis traineeplaats jongeren uit AmsterdamDoor een jonge werkzoekende uit de gemeente Amsterdam voor een half jaar een traineeplek aan te bieden, geeft u een enthousiaste jongere een goede start en kunt u werk uitvoeren waar u geen personeel voor vrij hebt. Het voordeel voor u als werkgever is dat u deze trainee geen salaris hoeft te betalen omdat deze zijn/haar recht op uitkering behoudt.Lees verder >>
 • HRM scholingsregeling MKBMKB bedrijven gevestigd in Overijssel kunnen 50% subsidie krijgen op de kosten van een HRM-scan of maatwerk ontwikkeltrajecten voor minimaal 8 medewerkers die niet hoger dan een mbo niveau 3 opleiding hebben afgerond. De subsidiebijdrage is maximaal € 20.000,- per aanvraag. Deze regeling is bedoeld voor MKB bedrijven die geen beroep kunnen doen op scholingsfondsen vanuit de branche of op Europese scholingsprogramma’s, zoals ESF.Lees verder >>
 • Looncompensatie voor opleiding nieuwe medewerker (Brug-WW)Met behulp van de Brug-WW kunt u een werkzoekende werknemer in dienst nemen en laten omscholen met behoud van zijn/haar WW-uitkering voor de uren die besteed worden aan de opleiding.Lees verder >>
 • Loonkostensubsidie voor ontwikkeling uitkeringsgerechtigde Groot-AmsterdamAls u een nieuwe werknemer woonachtig in de regio Amsterdam (zie voor de lijst van gemeenten hieronder) in dienst neemt die een bijstandsuitkering van de gemeente ontving, is er tijdelijk loonkostensubsidie beschikbaar. De subsidie is tegemoetkoming in de loonkosten bedoeld voor het bekostigen van eventuele extra opleiding of begeleiding die deze werknemer nodig heeft om snel weer aan de slag te kunnen gaan. De bijdrage is maximaal € 5.000,- voor één jaar.Lees verder >>
 • Loonkostensubsidie voor zieke of minder valide nieuwe werknemerAls u een werknemer in dienst neemt die een uitkering krijgt vanwege een ziekte of een handicap, betaalt het UWV een gedeelte van het loon. Het gedeelte dat het UWV aan u betaalt is het verschil tussen de daadwerkelijke productiviteit van deze werknemer en het loon dat u werkelijk betaalt. Op deze manier kan iedereen meedoen aan de maatschappij.Lees verder >>
 • Minder loon betalen aan WajongerWanneer werknemers met een Wajong-uitkering door hun beperking minder presteren dan andere werknemers, mag u deze werknemer tijdelijk een lager loon bieden. Het UWV vult het loon dan aan tot het bedrag dat deze persoon ontving voor hij/zij bij u ging werken. Dit wordt loondispensatie genoemd.Lees verder >>
 • Studiebeurs voor hoger opgeleide werknemers in Zuid-Holland ZuidAls u het opleidingsniveau van uw werknemers wilt verhogen en uw technologiebedrijf is gevestigd in de regio Zuid-Holland Zuid, dan kunt u een studiebeurs uit de regeling InnovatieManager van NexTech aanvragen. Het moet gaan om technische scholing en/of onderzoeksprogramma’s van uw hoger opgeleide werknemers. Ook projecten op gebied van kennisuitwisseling, zoals stagebegeleiding, komen in aanmerking voor financiering.Lees verder >>
 • Subsidie om de taalvaardigheid van medewerkers te verbeterenWerkgevers kunnen subsidie aanvragen voor de kosten van een extern opleidingstraject gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van een werknemer. De taalvaardigheid van de werknemer moet zich op het niveau vmbo of lager bevinden. De subsidie bedraagt 67% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.500,- per opleidingstraject.Lees verder >>
 • Tijdelijke stage voor een werkloze starterAls u kennis wilt maken met de frisse blik van een starter met een diploma, kunt u deze werkloze jongere een stage van 6 maanden aanbieden. U biedt de starter een vergoeding van netto € 500,- per maand en in sommige gemeenten een opleidingsbudget van € 600,-. Met deze zogenaamde Startersbeurs kan de starter relevante werkervaring opdoen die helpt bij het vinden van een volledige baan.Lees verder >>
 • Vergoeding aanpassing werkplek werknemer met arbeidsbeperkingWerknemers met een arbeidsbeperking hebben soms aanpassingen op de werkplek nodig. De kosten die u als werkgever hiervoor maakt komen in aanmerking voor vergoeding. U heeft hier dus geen extra kosten aan.Lees verder >>
 • Vergoeding praktijkleerplaatsen waaronder bblDe subsidieregeling Praktijkleren is de opvolger van WVA Onderwijs regeling. Wanneer u een praktijkleerplaats, bijvoorbeeld een bbl-plek, aanbiedt is deze regeling zeer interessant. Naast bbl komen ook praktijkleerplaatsen voor het VMBO en HBO in aanmerking voor een vergoeding. De vergoeding is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en bedraagt maximaal € 2.700,- per leerling per schooljaar.Lees verder >>
 • Vergoeding voor begeleiding werknemer met arbeidsbeperkingOm werknemers met een arbeidsbeperking te ondersteunen in hun werk, kunt u een vergoeding voor de kosten van een zogenaamde Interne Jobcoach aanvragen. De interne jobcoach helpt uw werknemers met een beperking of ziekte bij het inwerken, maakt een trainingsprogramma en/of begeleidt werknemers op de werkvloer. Uiteindelijke doel is dat de werknemer zijn werk zelfstandig kan uitvoeren. Ook tijdens een proefplaatsing kan een jobcoach worden ingezet.Lees verder >>
De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.