U bevindt zich hier: Home

Details SubsidieTerug

Vergoeding praktijkleerplaatsen waaronder bbl

De subsidieregeling Praktijkleren is de opvolger van WVA Onderwijs regeling. Wanneer u een praktijkleerplaats, bijvoorbeeld een bbl-plek, aanbiedt is deze regeling zeer interessant. Naast bbl komen ook praktijkleerplaatsen voor het VMBO en HBO in aanmerking voor een vergoeding. De vergoeding is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en bedraagt maximaal € 2.700,- per leerling per schooljaar.

Vergoeding praktijkleerplaatsen waaronder bbl

Deze subsidieregeling is de opvolger van WVA Onderwijs regeling. Wanneer u een praktijkleerplaats, bijvoorbeeld een bbl-plek, aanbiedt is deze regeling zeer interessant. Naast bbl komen ook praktijkleerplaatsen voor het VMBO en HBO in aanmerking voor een vergoeding. De vergoeding is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en bedraagt maximaal € 2.700,- per leerling per schooljaar.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden per type praktijk- of werkleerplaats staan hieronder op een rij:

 • VMBO praktijkleerplaats (leer-werktraject in het voortgezet onderwijs):
  • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding verzorgt.
  • Een leerling volgt een basisberoepsgerichte leerweg en het leer-werktraject voldoet aan het aantal klokuren (min. 640 en max. 1.280 in het 3e en 4e jaar) en is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van de basisberoepsopleiding.
  • Er is een praktijkleerovereenkomst opgesteld en de werkgever voert een administratie (zie downloads) die aanwezigheid bij het praktijkgedeelte en hoe de leerdoelen zijn behaald, aantoont.
 • MBO praktijkleerplaats (beroepsbegeleidende leerweg (bbl) voor alle niveaus):
  • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding verzorgt.
  • De opleiding is opgenomen in het CREBO register en voldoet aan de eisen voor voldoende begeleide onderwijsuren (200) en uren beroepspraktijkvorming (bpv) (610).
  • Er is een praktijkleerovereenkomst opgesteld en de werkgever voert een administratie (zie downloads) die aanwezigheid, begeleiding en behaalde kwalificaties aantoont.
  • Een beroepsopleidende leerweg (BOL) of EVC-traject komt niet in aanmerking.
 • HBO praktijkleerplaats (duale of deeltijdopleiding met verplicht praktijkdeel, geen voltijdstudie):
  • De CROHO-code valt onder de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.
  • Er is een praktijkleerovereenkomst opgesteld en de werkgever voert een administratie (zie downloads) die aanwezigheid, begeleiding en behaalde kwalificaties aantoont.
 • Academische werkleerplaats (in bepaalde gevallen: promovendus of technologisch ontwerper in opleiding). Voor de voorwaarden die hiervoor gelden zie de links onderaan deze pagina.

Vergoeding

De hoogte van de bijdrage per praktijk- of leerwerkplaats is afhankelijk van het bij de overheid totaal beschikbare budget en het aantal aangevraagde praktijk- en werkleerplaatsen. De bijdrage bedraagt maximaal € 2.700,- per plaats.

Aanvragen

Een subsidieaanvraag kunt u na afloop van het schooljaar tussen juni en medio september digitaal via het eLoket indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor het aanvragen heeft u wel een zogenaamd eHerkenningmiddel (niveau 1) nodig. Een eHerkenningsmiddel is een soort DigiD voor bedrijven.

Openstelling

De regeling is momenteel gesloten en voor het schooljaar 2017-2018 kunnen nog geen aanvragen ingediend worden, dit kan pas na 1 augustus 2018.  

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tevens kunnen onderaan deze pagina een tweetal fromats gedownload worden.

Datum
01-01-2016
Beschikbaar vanaf
01-01-2014

Download

De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.