U bevindt zich hier: Home

Details SubsidieTerug

Subsidie om de taalvaardigheid van medewerkers te verbeteren

Werkgevers kunnen een vergoeding ontvangen voor de kosten van een extern opleidingstraject gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van een werknemer met een taalvaardigheidsniveau vmbo of lager. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,- per opleidingstraject.

Subsidie om de taalvaardigheid van medewerkers te verbeteren

Werkgevers kunnen een vergoeding ontvangen voor de kosten van een extern opleidingstraject gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van een werknemer met een taalvaardigheidsniveau vmbo of lager. De subsidie bedraagt maximaal  € 1.500,- per opleidingstraject.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie zijn:

  • Het opleidingstraject moet gericht zijn op de taalvaardigheid van een werknemer waarvan het referentieniveau zich bij aanvang bevindt op 2F (niveau vmbo en mbo-2 en mbo-3) of lager. Voor meer informatie over taalvaardigheidsniveaus klik hier.
  • U biedt uw medewerker een opleiding via een erkende opleider aan.
  • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor opleidingstrajecten welke geen onderdeel uitmaken van een inburgeringcursus of een onderdeel daarvan.
  • De subsidie is bedoeld voor een opleidingtraject dat aanvangt in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend.
  • Per periode wordt er per aanvrager maar één aanvraag toegewezen.

Vergoeding

De kosten per lesuur (kosten opleiding gedeeld door het aantal lesuren) met een maximum van € 150,- per uur komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal 67% van deze subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500,- per opleidingstraject per deelnemer. De maximale subsidieaanvraag bedraagt € 200.000,-.

Aanvragen

Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend op de website http://www.telmeemettaal.nl/subsidie/

Openstelling

Aanvragen voor de tweede ronde kunnen vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018 door de werkgever ingedien worden. Het subsidieplafond voor 2018 bedraagt € 2,5 miljoen. Hierbij geldt het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt”.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Voor meer informatie. 

De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.