U bevindt zich hier: Home

Details SubsidieTerug

Tel mee met taal

Werkgevers kunnen een vergoeding ontvangen voor de kosten van een extern opleidingstraject gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van een werknemer of zzp’er met een taalvaardigheidsniveau vmbo of lager. Trajecten gericht op het verbeteren van digitale- en rekenvaardigheden komen ook voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,- per opleidingstraject.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie zijn:

  • Het opleidingstraject moet gericht zijn op de taalvaardigheid van een werknemer waarvan het referentieniveau zich bij aanvang lager dan 2F (niveau vmbo) bevindt. Voor meer informatie over taalvaardigheidsniveaus klik hier.
  • Naast activiteiten gericht op taal, zijn ook de activiteiten gericht op het verbeteren van digitale- en rekenvaardigheden subsidiabel. Waarbij ook hier naar het referentieniveau (lager dan 2F) wordt gekeken.
  • U biedt uw medewerker of zzp’er een opleiding via een erkende opleider aan.
  • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor opleidingstrajecten welke geen onderdeel uitmaken van een inburgeringcursus of een onderdeel daarvan.
  • De subsidie is bedoeld voor een opleidingstraject dat aanvangt in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend.
  • Per periode wordt er per aanvrager maar één aanvraag toegewezen.
  • Het project dient uiterlijk 31 december 2020 zijn afgerond.

Vergoeding

De kosten per lesuur (kosten opleiding gedeeld door het aantal lesuren) met een maximum van € 150,- per uur komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal 67% van deze subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500,- per opleidingstraject per deelnemer. De maximale subsidieaanvraag bedraagt € 200.000,-.

Aanvragen

Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend op de website http://www.telmeemettaal.nl/subsidie/

Openstelling

Werkgevers kunnen vanaf 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019 een aanvraag indienen. Het subsidieplafond voor 2019 voor werkgevers en samenwerkingsverbanden bedraagt € 3,75 miljoen. Hierbij geldt het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt”.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op overheid.nl en op telmeemettaal.nl.

 

De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.