U bevindt zich hier: Home

Details SubsidieTerug

Loonkostenvoordeel bij in dienst nemen oudere werknemer

Wanneer u een oudere werknemer met een uitkering in dienst neemt van 56 jaar of ouder, kunt u een loonkostenvoordeel van maximaal € 6.000,- per jaar ontvangen via de loonaangifte. Het Loonkostenvoordeel (hierna: LKV) Oudere Werknemer is de vervanger van de Mobiliteitsbonus Ouderen. De LKV regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers die mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan een baan in loondienst helpen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de LKV Oudere Werknemer op een rij:

  • U neemt een werknemer in dienst van 56 jaar of ouder die nog niet AOW gerechtigd is.
  • De werknemer is in de afgelopen 6 maanden niet bij u in dienst geweest.
  • De werknemer ontving een WW- of bijstandsuitkering voordat u deze in dienst nam.
  • De werknemer moet binnen drie maanden na indiensttreding, een doelgroepverklaring aanvragen bij de uitkerende instantie.
  • U moet de doelgroepverklaring van uw werknemer bewaren bij uw loonadministratie.
  • Er zijn meerdere LKV’en. In het geval u voor een werknemer recht heeft op meerdere soorten LKV, dan mag u deze allemaal aanvragen, maar krijgt U alleen het hoogste LKV uitbetaald.

 

Vergoeding

Het LKV Oudere Werknemer bedraagt € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000,- per werknemer per jaar. De LKV kan maximaal 3 jaar worden ingezet minus de eventuele tijd dat de werkgever voor de betreffende werknemer de mobiliteitsbonus ouderen ontving.

Aanvragen

U kunt bij uw loonaangifte aangeven dat u het loonkostenvoordeel voor een werknemer wilt aanvragen. U hoeft dus vooraf geen aparte aanvraag te doen.

Openstelling

Deze regeling is per 1 januari 2018 geopend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op website van het UWV en de belastingdienst.

De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.