U bevindt zich hier: Home

Details SubsidieTerug

Sociale Innovatie Gelderland

Mkb-ondernemingen, onderwijsinstellingen en gemeenten die willen investeren in scholing en nieuwe manieren van samenwerking binnen de organisatie kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Sociale Innovatie van de provincie Gelderland.

Voorwaarden

De regeling Sociale Innovatie kent de volgende voorwaarden:

 • Aanvragen kunnen ingediend worden door mkb-ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeenten die een ondernemingsraad hebben.
 • De aanvrager dient bij aanvraag te beschikken over een, door de ondernemingsraad onderschreven, sociaal innovatieplan waarin een omschrijving van voorgenomen investeringen door middel van opleidingen in sociale innovatie binnen de eigen organisatie is opgenomen.
 • Reeds lopende opleidingen of activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Het plan moet gericht zijn op sociale innovatie. Voorbeelden hiervan zijn:
  • nieuwe vormen van flexibel organiseren;
  • investeringen om zelforganisatie van medewerkers te bevorderen;
  • nieuwe vormen van samenwerking tussen management en medewerkers;
  • investeringen in 21e -eeuwse vaardigheden;
  • inzetten op ontwikkeling van medewerkers in het kader van robotisering.
 • De subsidiabele kosten bestaan uit:
  • personeelskosten van de opleiders en deelnemers;
  • reiskosten van deelnemers en opleiders en eventuele noodzakelijke accommodatie-kosten voor werknemers met een handicap;
  • kosten van adviesdiensten;
  • algemene indirecte kosten (administratieve kosten, huur, algemene vaste kosten).

Vergoeding

Voor de regeling Sociale Innovatie is in 2019 een budget van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidiebijdrage voor mkb-ondernemingen en gemeenten bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten. Voor onderwijsinstellingen geldt een subsidiepercentage maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag per aanvrager bedraagt minimaal € 50.000,- en maximaal € 100.000,-.

Aanvragen

Aanvragen kan digitaal via het Subsidieportaal van de provincie Gelderland.

Openstelling

Een aanvraag kan vanaf 1 augustus 2019 tot en met 31 december 2019 ingediend worden.

Meer informatie en relevante formats/documenten

https://www.gelderland.nl/Sociale-innovatie

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Gelderland/390394/CVDR390394_27.html

Datum
23-09-2019
Beschikbaar vanaf
01-08-2019
Beschikbaar tot
31-12-2019
De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.