U bevindt zich hier: Home

Details SubsidieTerug

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vanuit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (hierna: NOW-regeling) kunnen ondernemers bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen wanneer een omzetdaling van tenminste 20% wordt verwacht in een uitzonderlijke situatie zoals de gevolgen van het Coronavirus.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vanuit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (hierna: NOW-regeling) kunnen ondernemers bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen wanneer een omzetdaling van tenminste 20% wordt verwacht in een uitzonderlijke situatie zoals de gevolgen van het Coronavirus.

Voorwaarden

De NOW-regeling kent de volgende voorwaarden:

  • De omzetdaling bedraagt tenminste 20%. De referentieperiode op basis waarvan de daling wordt bepaald is nog niet duidelijk.
  • De ondernemer dient de omzetdaling middels een accountantsverklaring te kunnen aantonen.
  • De ondernemer blijft het loon volledig doorbetalen.
  • Compensatie kan ook worden aangevraagd voor werknemers met een flexibel uren contract (nul-uren contract, min-max contract of oproepcontract).
  • Uitzendbureau’s kunnen ook voor uitzendkrachten een compensatie voor de loonkosten aanvragen.
  • De subsidieperiode bedraagt 3 maanden met een mogelijke verlenging van nog eens 3 maanden.
  • Compensatie van de loonkosten gaat pas in vanaf het moment van verminderde omzet per 1 maart 2020.
  • Het voorschot bedraagt 80% van de te verwachte loonkosten tegemoetkoming. Correctie vindt achteraf plaats op basis van de werkelijke omzetdaling. De Belastingdienst doet zelf de controle.
  • De ondernemer mag gedurende de periode van compensatie geen aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag indienen.
  • Werknemers hoeven tijdens de subsidieperiode niet te stoppen met werken.

Vergoeding

De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt 90% van de loonsom, waarbij 80% als voorschot zal worden uitbetaald. Een rekenvoorbeeld:

Omzetverlies

Loonsom

Tegemoetkoming loonsom

Voorschot loonsom

100%

€ 80.000,-

€ 72.000,- (90%)

€ 57.600,- (72%)

75%

€ 80.000,-

€ 54.000,- (67,5%)

€ 43.200,- (54%)

50%

€ 80.000,-

€ 36.000,- (45%)

€ 28.800,- (36%)

Achteraf wordt het werkelijke omzetverlies bepaald en daarmee de tegemoetkomen in de loonsom. Dit wordt verrekend met het ontvangen voorschot.

Aanvragen

Een NOW-aanvraag dient te worden ingediend bij het UWV.

Openstelling

Een NOW-aanvraag indienen bij het UWV is momenteel nog niet mogelijk. Het UWV, de belastingdienst, de SRA en NBA (accountants beroepsorganisatie) zijn wel druk in overleg over de uitvoering van deze regeling om ondernemers sneller financieel tegemoet te komen. Zodra er meer informatie is, zullen wij deze informatie updaten.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het UWV.

Meer informatie vindt u hier.
De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.