U bevindt zich hier: Home

Details SubsidieTerug

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vanuit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (hierna: NOW-regeling) kunnen ondernemers bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen wanneer een omzetdaling van tenminste 20% wordt verwacht in een uitzonderlijke situatie zoals de gevolgen van het Coronavirus.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vanuit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (hierna: NOW-regeling) kunnen ondernemers bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen wanneer een omzetdaling van tenminste 20% wordt verwacht in een uitzonderlijke situatie zoals de gevolgen van het Coronavirus.

Voorwaarden

De NOW-regeling kent de volgende voorwaarden:

 • De omzetdaling van tenminste 20% wordt berekend ten opzichte van een kwart van de omzet van het jaar 2019. De omzetdaling dient men met een accountantsverklaring aan te tonen. 

 • Loon dient volledig te worden doorbetaald. Het maximale individuele loon wat in de loonsom berekening meegenomen wordt is € 9.538,68,-. Ook voor werknemers met een flexibel uren contract (nul-uren contract, min-max contract of oproepcontract) tellen mee. 

 • Individuele werkmaatschappijen van een concern kunnen onder voorwaarden ook een aanvraag doen voor hun eigen omzetdaling, zelfs als de omzetdaling van het concern minder dan 20% is. 

 • De voor bepaling van de subsidie gehanteerde loonsom wordt standaard vermeerderd met 30% toeslag voor werkgeverslasten om het afhandelen van aanvragen te versnellen. 

 • Voor uitzendkrachten kan ook compensatie voor de loonkosten aangevraagd worden. 

 • Compensatie van de loonkosten gaat in vanaf het moment van verminderde omzet per 1 maart 2020 en een aanvraag geldt daarom ook met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. 

 • De subsidieperiode bedraagt 3 maanden. Verlenging met 3 maanden heeft men nog in beraad. 

 • Een aanvraag kent twee fasen: Een voorschot-fase (uiterlijk 31 mei 2020 in te dienen) van 80% en een tweede fase om definitieve gegevens over de omzetdaling aan het UWV aan te leveren. 

 • De uitbetaling van het voorschot vindt 2 tot 4 weken na de aanvraag plaats. 

 • Werknemers mogen tussen 18 maart 2020 en 31 mei 2020 niet worden ontslagen op basis van bedrijfseconomische redenen. Wordt toch een ontslagverzoek ingediend, dan is motivering dat ontslag niet kan worden voorkomen (middels de NOW-regeling) vereist. Wordt dit verzoek pas na toekenning van de NOW subsidie gedaan dan volgt een korting op de subsidie. 

 • De termijn waarbinnen het UWV beslist op de definitieve subsidieaanvraag bedraagt 52 weken 

 • Subsidie wordt alleen uitgekeerd op een Nederlands IBAN. 

 • Werknemers hoeven tijdens de subsidieperiode niet te stoppen met werken. 

 • Een buitenlandse werkgever kan tegemoetkoming aanvragen voor het Nederlandse personeel indien in Nederland de sociale lasten worden betaald. 

Vergoeding

De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt 90% van de loonsom, waarbij 80% als voorschot zal worden uitbetaald. Een rekenvoorbeeld:

Omzetverlies

Loonsom

Tegemoetkoming loonsom

Voorschot loonsom

100%

€ 80.000,-

€ 72.000,- (90%)

€ 57.600,- (72%)

75%

€ 80.000,-

€ 54.000,- (67,5%)

€ 43.200,- (54%)

50%

€ 80.000,-

€ 36.000,- (45%)

€ 28.800,- (36%)

Achteraf wordt het werkelijke omzetverlies bepaald en daarmee de tegemoetkomen in de loonsom. Dit wordt verrekend met het ontvangen voorschot.

Aanvragen

Een NOW-aanvraag dient te worden ingediend bij het UWV.

Openstelling

Tot en met 31 mei 2020 kunnen ondernemers een eerste fase NOW-aanvraag indienen bij het UWV. Aan een verlenging wordt gewerkt, maar duur en voorwaarden zijn nog niet bekend. 

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het UWV.

Meer informatie vindt u hier.
De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.