U bevindt zich hier: FAQ A+O vergoedingen

Veel gestelde vragen

Sinds 1 januari 2014 zijn er wijzingen doorgevoerd in de regelingen die onderdeel uitmaken van de nieuwe CAO. Onderstaand vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden hierop.

Pop en EVC

Waarom zijn POP en EVC afgeschaft? Wat is er voor in de plaats gekomen? Waar is nu het geld gebleven? Blijft de afdracht wel hetzelfde?

De sociale partners hebben voor deze cao-periode andere keuzes gemaakt. Het budget dat gemoeid is geweest met deze twee regelingen wordt gereserveerd voor het door de sociale partners te maken Sectorplan.

Bbl, hbo-duaal

Wat houdt artikel 14 in en wie controleert de naleving?

Artikel 14 houdt in dat de werkgever, indien deze geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd redelijkerwijs kan aanbieden in de eigen onderneming, zich in overleg met de werknemer maximaal 6 maanden zal inspannen voor de aanbieding van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij een andere werkgever in de sector. De leerarbeidsovereenkomst is een afspraak tussen werkgever en werknemer en de naleving daarvan is dan ook een zaak van werkgever en werknemer.

Boe, bbl, stage, hbo-duaal

Hoe werkt het plafond dat aan vergoedingen is gesteld?

Er is een maximaal budget beschikbaar voor vergoedingen. Dit plafond wordt binnenkort gecommuniceerd via onze website.

Geldt op=op?

Ja.

Als een bepaalde vergoeding niet helemaal wordt benut, kan er dan budget overgeheveld worden?

Of er budget overgeheveld kan worden naar een andere vergoeding beslist het bestuur van A+O.

Kan een studiejaar op elk moment starten?

Ja.

Komen ook opleidingen aan een niet bekostigde instelling in aanmerking voor vergoeding? En zo ja, welke opleidingen?

Ja, als de opleiding bij een instelling wordt gevolgd die een Crebo- of Croho erkenning heeft.

Waarom is er bij vergoedingen sprake van een staffel?

Met een staffel is het voor iedere onderneming in de bedrijfstak mogelijk een aanvraag voor vergoeding in te dienen.

Boe

Zit er een maximum aan de boe-regeling?

Ja, er is sprake van een staffel.

Geldt deze staffel alleen bij een vast of ook bij een tijdelijk contract?

De staffel geldt zowel bij een vast als bij een tijdelijk contract.

Mag je boe en bbl stapelen?

Nee, bij boe spreken we over een werknemer met een arbeidsovereenkomst gedurende de studieperiode en bij bbl spreken we over een leerling-werknemer met een leerarbeidsovereenkomst gedurende de studieperiode.

Geldt boe ook voor HBO?

Ja, en ook voor WO.

Bbl

Hoe werkt de bbl-vergoeding aangaande de grensstreek (wonen in het buitenland, werken bij een leerbedrijf in Nederland)?

Het is mogelijk om een bbl-vergoeding aan te vragen voor een leerling-werknemer die een erkende beroepsopleiding volgt in de grensgebieden van Nederland (de aanpalende deelstaten en provincies). Voor informatie en aanvraagcriteria kan contact worden opgenomen met de afdeling Vergoedingen, telefoonnummer direct 088 – 60 50 960.

Stage

Kun je in januari 2014 een aanvraag voor een stage indienen, als de stage in december 2013 gestart is (om de staffel te omzeilen)?

Nee, de startdatum van een stage bepaalt onder welke cao en voorwaarden de aanvraag valt. Een stagiair die start met de stage op 1 december 2013 kan niet, indien de staffel voor 2013 is bereikt, op 1 januari starten voor de staffel van 2014.

Als er budget overblijft, gaat de staffel dan omhoog?

Dit beslist het bestuur van A+O.

Geldt de stageregeling ook voor buitenlandse stagiairs?

Daar is nog geen besluit over genomen.

Project flexwerkers techniek

Wie ontvangt de vergoeding?

De vergoeding flexwerkers techniek wordt uitgekeerd aan de werkgever.


Contact

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met afdeling Vergoedingen van A+O, telefoonnummer direct 088 – 60 50 960 of per e-mail vergoedingen@ao-metalektro.nl.