U bevindt zich hier: Home

Details SubsidieTerug

Voucherregeling MKB Fryslân

Met de regeling MKB Fryslân kunnen ondernemers in de provincie Friesland een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR-personeelszaken. Ook is het mogelijk een voucher te ontvangen voor het om- en bijscholen van medewerkers en eigenaren.

Voucherregeling MKB Fryslân

Mkb’ers in de provincie Friesland kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor bedrijfsontwikkeling, innovatie, strategische HR-personeelszaken en voor het om- en bijscholen van medewerkers. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor de scholing van de eigenaar of eigenaren van het bedrijf. 

Voorwaarden

De voucherregeling kent de volgende voorwaarden: 

 • Uitsluitend mkb ondernemingen komen in aanmerking voor de subsidie. 

 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten in het werkingsgebied van de provincie Friesland plaatsvinden. 

 • Subsidie kan aangevraagd worden voor: 

 • Het inschakelen van een deskundige voor bedrijfsontwikkeling, innovatie-advies of een HR beleidsplan. 

 • Het deelnemen aan opleidingen, trainingen, seminars of cursussen voor HR deskundigheidsbevordering. 

 • Om- en bijscholing van personeel gericht op het vergroten van de inzetbaarheid binnen de organisatie. 

 • Scholing van een eigenaar of eigenaren om de inzetbaarheid binnen de organisatie te versterken of te vergroten. 

 • Er mogen geen contracten aangegaan zijn vóór het indienen van de subsidieaanvraag. 

 • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond. De scholing van medewerkers en/of eigenaren moet binnen 12 maanden na toezegging afgerond zijn.  

 • Een mkb onderneming kan maximaal twee vouchers aanvragen. 

 • De aan te vragen subsidiabele kosten moeten minimaal € 1.000,- bedragen. 

Vergoeding

Het budget voor het jaar 2021 bedraagt € 900.000,-. Van dit bedrag is € 300.000,- gereserveerd voor strategische personeelsontwikkeling waaronder ook het opleiden van personeel. De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum subsidiebedrag van € 500,- en een maximum van € 2.500,-. Voor scholing van medewerkers of eigenaren geldt eveneens een subsidiepercentage van 50% maar de maximum subsidie bedraagt hierbij € 5.000,-. 

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Ook bedrijven die al een voucher hebben ontvangen uit de Voucherregeling MKB Fryslân (2020) kunnen een aanvraag doen. 

Openstelling

De regeling sluit op 31 december 2021. 

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Voor meer informatie. 

Beschikbaar vanaf
01-01-2021
Beschikbaar tot
31-12-2023
De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.