U bevindt zich hier: Home

Details SubsidieTerug

Human Capital Agenda Zeeland

De Provincie Zeeland draagt vanuit de Human Capital Agenda tot 50% bij in de kosten van een (innovatie)project gericht op het oplossen van krapte op de arbeidsmarkt. Deze subsidie kan aangevraagd worden door Zeeuwse consortia bestaande uit minimaal drie partijen.

Human Capital Agenda Zeeland

De provincie Zeeland biedt subsidie aan Zeeuwse consortia voor het uitvoeren van sociale innovatieprojecten gericht op het verminderen van krapte op de arbeidsmarkt. Aanvragen kunnen ingediend worden door Zeeuwse consortia bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder één onderneming (bedrijf, instelling of brancheorganisatie) en één kennispartner. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd dient bij te dragen aan het oplossen van krapte op de arbeidsmarkt door vernieuwing van het arbeidsproces. De subsidie wordt verstrekt vanuit de Human Capital Agenda welke onderdeel is van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die:

Bijdragen aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt; en 

Betrekking hebben op één of meer van de volgende thema’s: 

 • Dynamisch managen: nieuwe managementvaardigheden en -methodieken; 

 • Slimmer werken: uitgaan van competenties van medewerkers; 

 • Flexibel organiseren: innovatieve organisatievormen; 

 • Co-Creatie sectoren: hoogwaardige samenwerkingsverbanden binnen één of meer sectoren of cross-sectoraal; 

 • Werknemer in eigen kracht: mobiliteit, flexibiliteit en lef op de arbeidsmarkt; 

 • Mobiliteit leren en ontwikkelen: de juiste mensen op de juiste plek met de juiste kwalificaties; 

 • Duurzame inzetbaarheid: stimuleren van eigenaarschap bij medewerkers op het gebied van vitaliteit, flexibiliteit en maatschappelijke weerbaarheid; 

 • Leven lang leren en ontwikkelen: wendbare, flexibele werknemers die zich kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen met de nieuwste ontwikkelingen 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie zijn als volgt: 

 • De aanvrager die namens het consortium de aanvraag indient, moet in Zeeland gevestigd zijn. 

 • Het consortium moet werkzaam zijn binnen één van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; Zorg en Onderwijs.  

 • Projectresultaten en methodieken worden openbaar gemaakt en verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen buiten het consortium. 

 • Het project moet gericht zijn op de ontwikkeling van een nieuwe organisatorische vorm en/of de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst. 

 • Uitvoering van de resultaten moet overwegend in Zeeland plaatsvinden. 

 • Projecten moeten binnen zes maanden na 5 februari 2021 worden gestart en binnen 24 maanden na 5 februari 2021 worden gerealiseerd.  

 • Het project is nieuw voor de sector Zeeland of past een nieuwe techniek toe in een Zeeuwse situatie.

Vergoeding

Per project kan maximaal 50% van de totale kosten met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 50.000,- aangevraagd worden. Aanvragen worden beoordeeld via een tenderprocedure. 

Aanvragen

Het aanvraagformulier van deze regeling is hier te vinden. Het aanvraagformulier moet samen met het projectplan en begroting per post opgestuurd worden naar de Provincie Zeeland. De aanvraagprocedure volgt een tendersystematiek, wat inhoudt dat selectie van te honoreren aanvragen plaatsvindt op basis van kwaliteit aan de hand van advies van een onafhankelijke deskundigencommissie. 

Openstelling

De tender van deze subsidieregeling is open vanaf 30 oktober 2020 en sluit op 5 februari 2021 om 17.00uur. 

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:  
  
info@vergoedingenwijzermetaal.nl. 

Meer informatie en relevante formats/documenten

https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland/subsidieregeling-zeeland 

Datum
07-01-2021
Beschikbaar vanaf
30-10-2020
Beschikbaar tot
05-02-2021

Download

De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.