U bevindt zich hier: Home

Details SubsidieTerug

Human Resource mkb-regeling Drenthe

De Provincie Drenthe draagt tot 50% bij in de kosten voor het inhuren van een deskundige door een Drents mkb-bedrijf ter ondersteuning van het professionaliseren van het personeelsbeleid. De subsidie kan ook ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen gericht op Human Resource (HR).

Human Resource mkb-regeling Drenthe

Vanuit de regeling Human Resource mkb Drenthe kunnen Drentse mkb’ers subsidie aanvragen voor het inhuren van een deskundige. Deze deskundige kan onder andere ingezet worden voor het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen en voor het opstellen van een strategisch Human Resource (HR) beleidsplan. Daarnaast kan de subsidie gebruikt worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen gericht op HR. Met de regeling wil de Provincie Drenthe mkb-ondernemers aanmoedigen een toekomstgericht, professioneel personeelsbeleid te voeren en in de inzetbaarheid van medewerkers te investeren.

Voorwaarden

Voor deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een mkb-bedrijf gevestigd en actief in Drenthe.
 • De subsidie kan per mkb-bedrijf slechts eenmaal worden benut.
 • De werkzaamheden voor het project starten pas na het indienen van de subsidieaanvraag.
 • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie voltooid.
 • De subsidiabele kosten van het project zijn minimaal € 1.000,-.

Subsidiabele activiteiten binnen deze regeling hebben betrekking op:

 • het opstellen en/of implementeren van een strategisch HR-beleidsplan;
 • het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten op personeelsgebied;
 • het in kaart laten brengen van de inzetbaarheid van medewerkers door de deskundige;
 • de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van een plan ter verhoging van de inzetbaarheid van medewerkers;
 • het uitvoeren van EVC-trajecten voor werknemers;
 • het volgen van een opleiding, training, seminar of cursus gericht op HR door medewerkers die HR-taken uitvoeren of gaan uitvoeren. Professionele HR-functionarissen vallen buiten deze doelgroep.

Vergoeding

Er kan een bijdrage van maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden aangevraagd met een maximum van € 10.000,- per aanvraag. Het resterende budget voor 2021 is ruim € 145.000,-.

Aanvragen

Aanvragen kan bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Openstelling

De subsidie kan tot en met 31 december 2021 worden aangevraagd zo lang er nog budget beschikbaar is.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal: 

info@vergoedingenwijzermetaal.nl. 

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is hier te vinden.

Datum
15-06-2021
Beschikbaar vanaf
01-01-2019
Beschikbaar tot
31-12-2021

Download

De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.