U bevindt zich hier: Home

Details SubsidieTerug

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Werkgevers kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor de omscholing van werknemers naar een kansrijk beroep in de ICT of techniek. De subsidie die aangevraagd kan worden vanuit deze regeling bedraagt € 3.750,- per omscholingstraject.

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Met de subsidieregeling ‘Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek’ wil de overheid een betere balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt stimuleren. Dit is nodig doordat de coronacrisis en bepaalde trends de vraag naar en het aanbod van arbeidsplaatsen sterk heeft veranderd. Werkgevers kunnen vanuit deze regeling subsidie aanvragen voor het faciliteren van omscholingstrajecten voor werknemers. Door middel van dit omscholingstraject kunnen werknemers competenties, kennis en ervaring opdoen voor het uitoefenen van een kansrijk beroep in de ICT of techniek. Het omscholingstraject bestaat uit scholing (een cursus, training of opleiding) en praktijkondersteuning (het inwerken, coachen, geven van feedback en andere ondersteuning door een praktijkbegeleider).

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden: 

  • De werknemer moet langer dan twee jaar geleden zijn of haar middelbareschooldiploma hebben gehaald.  

  • De werknemer mag vóór 1 juli 2021 niet werkzaam zijn geweest in het beroepssegment waartoe het kansrijke beroep behoort.  

  • De werkgever moet een arbeidsovereenkomst met de werknemer afsluiten voor minimaal de looptijd van het omscholingstraject. Bij een afronding van het omscholingstraject met voldoende resultaat, moet de werkgever een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden na afronding van het omscholingstraject afsluiten met de werknemer. 

  • De scholing moet gevolgd worden bij een erkende onderwijsinstelling en leiden tot een erkend diploma, certificaat of kwalificatiebewijs. 

  • Het omscholingstraject moet uiterlijk drie maanden na de subsidieverlening starten. 

  • Er kan per omscholingstraject eenmaal subsidie worden aangevraagd. Een werkgever kan voor maximaal zes werknemers subsidie aanvragen. 

  • Het omscholingstraject mag niet gesubsidieerd worden vanuit de regeling Praktijkleren of de SLIM-regeling. 

  • De subsidiabele kosten voor het gehele omscholingstraject moeten minstens € 7.500,- bedragen. De scholing en de praktijkbegeleiding moeten ieder minstens € 1.000,- kosten. 

  • De beroepen waar subsidie voor aangevraagd kan worden staan op deze lijst. Het gaat om beroepen in de volgende overkoepelende beroepssegmenten: techniek-industrie, techniek-bouw, techniek-auto en voertuigtechniek, techniek-installatietechniek en/of ICT. 

Vergoeding

De subsidie bedraagt € 3.750,- per om te scholen medewerker. In totaal is er ruim € 34,6 miljoen beschikbaar gesteld.

Aanvragen

Aanvragen kan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.  

Openstelling

De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 1 september 2021 tot en met 1 december 2021.  

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:  

info@vergoedingenwijzermetaal.nl

Meer informatie en relevante formats/documenten

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-omscholing-naar-kansrijke-beroepen-de-ict-en-techniek 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-35043.html 

Datum
16-08-2021
Beschikbaar vanaf
01-09-2021
Beschikbaar tot
01-12-2021
De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.